Lauhanvuori-Hämeenkangas Unesco Global Geopark

Osana kansainvälistä Unescon verkostoa

Parkano kuuluu 10 kunnan verkostoon, joka sai Unescolta Geopark-statuksen. Evaluaatio oli kesällä 2019, päätös statuksen saamisesta tuli heinäkuussa 2020.

Jokainen geopark on uniikki. LH geoparkin pääteema on kehitys muinaisesta poimuvuoristosta laakeaksi suomaaksi eli lyhyesti vuoristosta suomaaksi. Alueelta löytyy eteläisen Suomen oloissa harvinaisen laajoja luonnontilaisia suoalueita, joita elävöittävät lukuisat jääkausikerrostumat sekä paikoin tavattavat kalliomuodostumat, jotka kertovat alueen muinaisesta kehityksestä. Voit tutustua suo-teemaan, kouluyhteistyöhön, alueen yrityksiin ja palveluihin LH Unesco Global Geoparkin verkkosivuilla.

Parkanon kohteista soinen Alkkianvuori sekä Kaidatvedet ovat merkittävimpiä kohteita. Soita rytmittävät kuivat kangasmaastot. Niitä pitkin on sulan maan aikaan kuljettu alueen halki aikojen alusta asti: varhaisimmat merkinnät Kyrönkankaan tiestä löytyvät jo 1500-luvulta. Talvisin kulkureitteinä ovat toimineet kangasmaiden ohella jäätyneet suot ja järvenselät, Parkano on osa Kyrönkankaan talvietietä. Talvitie on kulkenut mm. Kaitojavesiä pitkin.

Parkanon Unesco Geopark-kohteita ovat tällä hetkellä yhteensä 23 kpl, joista geo-kohteita on 7 kpl, luontokohteita 3 kpl sekä kulttuurikohteita 14 kpl.
Kaikkiaan pelkästään Geo-kohteita koko 10 kunnan alueella on yli viisikymmentä.

Geokohteet:
1 Alkkianvuoren muistaisrannat
ja näköalakallio
4 Messukallio
6 Kaidatvedet
22 Sormikivi
24 Calotte moraine of Alkkianvuori
35 Häädetkeidas
50 Raatosulkonneva

Luontokohteet:
Rantapolku Well-being trail
Puurokeidas-Hannankeidas
Rengassalo

Kulttuurikohteet:
115 Forest museum of Parkano
116 Kyrönkangas Winter road
117 Cultural history museum of Parkano
118 Parkano church and campanile
119 Pappilankoski stone arch bridge
120 Pappilankoski milling plant’s ruins & chute and riverbed constructions
121 Kylmänoja stone arch bridge
122 Hautausmaanmäki, the cemetery of Russian prisoners of war
123 Lamminkoski village
124 Cudgel War lord Antti Laurikainen’s memorial
125 Cultural landscape of Viinikanjoki with milling plant’s ruins
126 Kana
127 Parkano – the ITE art summer city
128 The water tower of Parkano

Mikä on Geopark?

Geopark on kansainvälinen ainutlaatuisten geologisten kohteiden yhteisbrändi. Geoparkit pyrkivät edistämään geomatkailua, geologisen perinnön säilyttämistä, luonnontieteiden opetusta ja kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa.

Maailman geoparkit

Maailman Geoparkit vuonna 2015. Taustakartta: OpenStreetMap.

Geopark-verkostoa hallinnoi UNESCO. Maailmassa on tällä hetkellä 163 Geoparkia, ja niiden määrä on kasvussa. Suomesta on hyväksytty tähän maailmanlaajuiseen geologisesti arvokkaiden alueiden verkostoon Rokua UGGpLauhanvuori – Hämeenkangas UGGpSaimaa UGGp ja Salpausselkä UGGp. Lappajärven projekti valmistelee hakemustaan UNESCOn Global Geopark -kohteeksi.

Geoparkit eivät ole suojelualueita, mutta useimmat Geoparkien nähtävyydet, eli geokohteet, nauttivat lain suojaa joko geologiaan, siihen pohjautuvaan elolliseen luontoon tai kulttuuriperintöön liittyen.

Lauhanvuoren–Hämeenkankaan Geopark-alueelle haettiin UNESCON Global Geopark -statusta vuonna 2018, evaluoitiin vuonna 2019 ja se saatiin vuonna 2020.